ซื้อวัสดุสำนักงาน (สันรูด) เพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองประเมิน ผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: