ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
au
นางศิริกร ณ ระนอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตั้งแต่

2 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

Email : -

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8220481

นางสุนิสา ไชยกุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

Email : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ว่าง

-

Email : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

aum
นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค

ตั้งแต่

16 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2566

นางรัชนี วชิรภูชัย
นางรัชนี วชิรภูชัย

ตั้งแต่

20 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563

นางสุดา สุหลง
นางสุดา สุหลง

ตั้งแต่

15 มกราคม 2561 - 5 มกราคม 2563

นายสถิตชัย พ่วงอร่าม
นายสถิตชัย พ่วงอร่าม

ตั้งแต่

14 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

นางวิภวา อุดมรัตน์
นางวิภวา อุดมรัตน์

ตั้งแต่

1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2558

ชุดขาว Icon
นางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล

ตั้งแต่

21 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2555

นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

ตั้งแต่

2 ตุลาคม 2551 - 20 เมษายน 2553

นางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล

ตั้งแต่

1 ตุลาคม 2547 - 1 ตุลาคม 2551

สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล

ตั้งแต่

15 กรกฎาคม 2547 - 30 กันยายน 2547

นางกิติยา วงศ์เกียรติรัตน์

ตั้งแต่

9 ตุลาคม 2545 - 14 กรกฎาคม 2547

สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางกิติยา วงศ์เกียรติรัตน์

ตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 ตุลาคม 2545

นายสมพงษ์ สถิรสถาพร

ตั้งแต่

1 ตุลาคม 2542 - 19 มกราคม 2544

นายสนธยา รัตตะมณี

ตั้งแต่

1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542

นางวงเดือน ไตรพันธุ์

ตั้งแต่

18 ธันวาคม 2538 - 30 กันยายน 2541

นายณรงค์ พงษ์กาญจนะ

ตั้งแต่

6 ตุลาคม 2537 - 17 ธันวาคม 2538

นายอุดม จันทรัศมี

ตั้งแต่

22 สิงหาคม 2537 - 5 ตุลาคม 2537

นายสมทวี ก่อพัฒนศิลป์

ตั้งแต่

16 พฤศจิกายน 2535 - 21 สิงหาคม 2537

นางสาวสมหมาย ขำเผือก

ตั้งแต่

25 กรกฎาคม 2533 - 15 พฤศจิกายน 2535

นายเกริกศักดิ์ บุตรเนียร

ตั้งแต่

9 พฤศจิกายน 2532 - 24 กรกฎาคม 2533

นายพาณิชย์ โภคศิริ

ตั้งแต่

1 มิถุนายน 2531 - 8 พฤศจิกายน 2532

นายกำจัด ดิศวัฒน์

ตั้งแต่

11 มิถุนายน 2527 - 31 พฤษภาคม 2531

นายจรัส สุกกระ

ตั้งแต่

30 พฤศจิกายน 2524 - 10 มิถุนายน 2527

นายชมภู ศรีพระจันทร์

ตั้งแต่

1 เมษายน 2520 - 29 พฤศจิกายน 2524

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial