นางอรวรรณ แปลงสาร

มีพฤติกรรมชอบบวชชีพราหมณ์ อายุ 61 ปี ผิวขาว ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 65 กิโลกรัม มีไฝจุดเล็กอยู่บริเวณริมฝีปากบนด้านซ้าย อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางไปหาญาติที่จังหวัดสระแก้ว และเดินทางต่อไปยังจังหวัดชลบุรีกระทั่งหายตัวไป เมือ่วันที่ 25 ธันวาคม 2564


Share: