ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อดำเนินโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย:ประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: