ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ประเมินผล การดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: