ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขทะเบียน กค 8778 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: