ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: