ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: