ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: