ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการการสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: