ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: