ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้าตกแต่งผ้าขาวม้าติดซิป ใส่เอกสารประกอบการจัดโครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65017491517&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1


Share: