ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการดำเนินงานจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ งบเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: