ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: