ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการดำเนินงานจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการงบเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: