ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในประชุมเชิงแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 (กิจกรรมที่ 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: