ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ พมจ-ฉช/13-01-06/001/2564 ภายในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: