ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ปี 2565 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: