ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภาระกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: