ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ปริ้นเตอร์ พมจ-ฉช/13-01-03/001/2564 ภายใต้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: