ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง นโยบาย “สุจริต โปร่งใส พม.สะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share: