ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด

ช่องทางการร้องเรียน

เว็บไซต์ศูนย์ดำรงค์ธรรมกระทรวงมหาดไทย

http://www.damrongdhama.moi.go.th

เว็บไซต์ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

https://sites.google.com/view/1567cco


Share: