รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (การประเมินครั้งที่ ๑) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารรายละเอียด


Share: