ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอท่าตะเกียบ


Share: