ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา


Share: