สื่อวีดีทัศน์

สื่อวีดีทัศน์

กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

มาร์ช อพม.

EP 1 คนพิการต้นแบบ ปี 2563

EP 2 นักเรียนทุนพระราชทาน

EP 3 แปลงผัก

EP 5 รถโยกคนพิการ

EP 6 CSR

EP 7 ลุงคำพันธ์

2564 05 05 ลงพื้นที่กลุ่มเปราะบาง

2564 07 06 ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครัวเรือน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial