สื่อวีดีทัศน์

สื่อวีดีทัศน์

อบรม อพม.

2564 07 06 ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครัวเรือน

2564 05 05 ลงพื้นที่กลุ่มเปราะบาง

EP 7 ลุงคำพันธ์

EP 6 CSR

EP 5 รถโยกคนพิการ

EP 3 แปลงผัก

EP 2 นักเรียนทุนพระราชทาน

EP 1 คนพิการต้นแบบ ปี 2563

มาร์ช อพม.

กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial