รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (การประเมินครั้งที่ 1) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด


Share: